Sunday, December 7, 2008

Bahaya menolak sebahagian dari syariat Allah

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 150-152

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-RasulNya dan hendak membezakan antara Allah dan para RasulNya, dan mereka berkata: Kami beriman kepada setengah (Rasul) dan kafir kepada yang lain dan mereka hendak mengambil jalan tengah antara demikian itu (neutral). Mereka itu ialah orang-orang yang benar-benar kafir; dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu seksaan yang menghinakan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tiada membezakan seorang pun di antara Rasul-Rasul itu, nanti Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."

No comments: